Day: March 24, 2020

Afgelast…

Vandaag kwam het bericht dat de eindexamens dit jaar niet door gaan. Alle kinderen die er op de geijkte datum goed genoeg voorstaan krijgen een diploma. Dat net zo geldig […]

Read more