4 mei

2016-05-04 19.28.47

Het is bijna 8 uur. Om 8 uur zijn we 2 minuten stil. Om de doden te herdenken van alle oorlogen sinds 1940.

Ik vind dit een belangrijk  moment in het jaar. Zo belangrijk dat ik met mijn kinderen naar de herdenking bij het monument ga.

Dit jaar is er veel over te doen geweest. Op Social Media was er een actie tegen de dodenherdenking. Ook al snap ik wat ze zeggen, ik ben het er niet mee eens. Dodenherdenking is een symbool, een symbool dat we het niet eens zijn met agressie tegen mensen die anders zijn dan wij. Die een andere huidskleur hebben, of een ander geloof aanhangen.

Een symbool wat aangeeft dat wij dromen van een samenleving waarin we zij en zij naast elkaar kunnen samenleven. Een samenleving, waarin verschillen tussen mensen en culturen worden geaccepteerd en gerespecteerd.

Ik geloof dat het kan. Dat wij, als mensheid, in staat zijn zo een samenleving te creëren. Daarom sta ik straks bij het monument,met mijn kinderen en zijn wij 2 minuten stil.

Marrigje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *